tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Obrady L –Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice

L  Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 28 listopada . /tj. poniedziałek /. Rozpoczęcie obrad godzina 14.00. Miejsce obrad – sala w Gminnym Centrum Kultury.

PORZĄDEK  OBRAD

L –NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY PRZELEWICE             

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie Gminy Przelewice na 2022 r.- druk nr 346
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- druk nr 347
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2022-2037 – druk nr 348
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice – druk nr 349
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Zamknięcie obrad L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice                 

                         

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Świderski

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie