tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Nabór na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki zdalnej dla gmin tzw. popegeerowskich

Informujemy, że trwa nabór na dofinansowanie ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów do nauki zdalnej dla gmin tzw. popegeerowskich - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Przelewice w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą pełnoletni uczniowie szkół średnich lub rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

Rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych proszeni są o składanie wniosków w sekretariatach Szkół Podstawowych w Kłodzinie, Jesionowie, Żukowie oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przelewicach do 22 października 2021 r.

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół średnich i uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność proszeni są o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach w terminie do 22 października 2021 r.

Wnioski dostępne są w sekretariatach szkół, do pobrania ze strony internetowej https://www.przelewice.pl lub https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr


Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom lub uczniom pełnoletnim na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
- laptop zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,
- rodzic/pełnoletni uczeń wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
- rodzic/pełnoletni uczeń zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w Urzędzie Gminy Przelewice lub w miejscu zamieszkania rodzica.

Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków.

W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą tel. 91 5643393.

Do pobrania:

1. OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy - plik Word

2. OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy - plik Word

3. Klauzula informacyjna - plik Word

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy