tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Konkursu „Sołtys Roku 2024”

Konkursu „Sołtys Roku 2024”

To już dwunasta edycja konkursu. Dotąd spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano 33 wyróżniających się sołtysów.

– Sołtys to dziś przede wszystkim dobry gospodarz, skuteczny inicjator oraz sprawny inspirator i animator wielu integrujących działań np. kulturalno-społecznych. Ale to także ogrom pracy organizacyjnej i administracyjnej wykonywanej często kosztem własnego czasu. Konkurs jest szansą, aby pokazać takie osoby, a przede wszystkim ich dorobek – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Na laureatów czekają nie tylko tytuły, ale nagrody finansowe. Każda w wysokości 6 000 zł.

Dodatkowo 20 sołtysów otrzymana wyróżnienia. Każde warte 1000 zł.

Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2024 mogą zgłaszać rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej gmin.

Kandydat musi pełnić aktualnie swoją funkcję oraz być sołtysem co najmniej przez cały 2023 rok. Ponadto proponowana osoba musi posiadać rekomendację wójta lub burmistrza, a liczba kandydatów zgłoszonych do konkursu z danego samorządu nie może przekroczyć 30% liczby sołectw funkcjonujących w gminie.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 marca br. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2024.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego WZ:

https://wrir.wzp.pl/soltys-roku   

https://wrir.wzp.pl/aktualnosci/ktora-zachodniopomorska-wies-ma-najlepszego-soltysa

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna