tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Komunikat dla uczestników programu Granty PPGR

Oświadczenie o posiadaniu sprzętu komputerowego – Granty PPGR

Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” osoby, z którymi zostały podpisane Umowy darowizny i został przekazany sprzęt komputerowy, zobowiązane są do składania przez dwa lata w okresach co 6 miesięcy  (od daty zakończenia projektu) oświadczeń zgodnie z  otrzymanym wzorem.

Prawidłowe wzory oświadczenia dostarczane będą pod właściwe adresy w miesiącu styczeń 2024

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic, opiekun prawny (lub pełnoletni uczeń), na którego była zawarta umowa. 

W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Przelewicach w godzinach pracy urzędu w okresach

  1. 22.01.2024 r. - 22.02.2024 r.
  2. 01.07.2024 r. – 31.07.2024 r.
  3. 01.01.2025 r. – 31.01.2025 r.
  4. 15.06.2025 r. – 18.07.2025 r.

       OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

Prosimy o wydruk oświadczenia w kolorze - wymóg grantodawcy.

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna