tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Kolejne inwestycje drogowe w gminie

Wojewoda Zachodniopomorski zaakceptował dwa wioski na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy. Pierwszy z wniosków na kwotę 2.700.000 zł  obejmuje przebudowę dróg w miejscowościach Przywodzie, Lubiatowo, Myśliborki i Kluki.

Drugi wniosek na kwotę 3.600.000 zł obejmuje przebudowę dróg w miejscowościach Jesionowo, Radlice i Rutnica. Dzięki realizacji niniejszych inwestycji przebudowane zostaną kolejne drogi gminne. Przy łącznej kwocie inwestycji 6.300.000 zł wkład własny gminy wyniesie 315.000 zł.

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie