tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Kampania profilaktyki raka piersi „Bądź swoją bohaterką!”

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie jest inicjatorem wojewódzkiej kampanii informacyjnej pn. „Bądź swoją bohaterką!”  propagującej profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów piersi.

Na całym świecie październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, a różowa wstążka stanowi międzynarodowy symbol tego pojedynku. Działania profilaktyczne są szczególnie ważne, ponieważ nowotwór piersi stanowi 25% ogółu wszystkich przypadków nowotworów złośliwych wykrywanych u kobiet. W Polsce stwierdza się każdego roku blisko 19 tysięcy nowych przypadków. Częstość występowania choroby związana jest z poziomem cywilizacyjnym społeczeństwa. Szczyt zachorowań na raka piersi występuje u kobiet w wieku 50-69 lat. Czas gra tutaj ogromną rolę – nowotwór wcześnie rozpoznany daje szansę na całkowite wyleczenie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna od lat aktywnie propaguje zapobieganie zachorowaniom na nowotwory kobiece, w tym raka piersi. Działania kampanijne polegać mają na prowadzeniu krótkich zajęć edukacyjnych dla kobiet, mieszkanek województwa zachodniopomorskiego, w miejscach skupiających kobiety w różnym wieku (szkoły ponadpodstawowe, koła gospodyń wiejskich, kluby kobiet, warsztaty). Podczas zajęć panie poznają podstawowe informacje na temat wspomnianej choroby, w tym symptomy oraz czynniki ryzyka występowania raka piersi. Szczególnie ważna jest świadomość samych kobiet, zwłaszcza w stosunku do wykonywania regularnego samobadania gruczołu, a w razie wątpliwości badań diagnostycznych.

Diagnostyka nowotworów sutka opiera się na mammografii diagnostycznej, badaniu ultrasonograficznemu lub w niektórych przypadkach na badaniu rezonansem magnetycznym.

Badanie ultrasonograficzne (USG) piersi – Sonomammografia

Badanie wykorzystujące ultradźwięki, jest nieinwazyjne i pozwala wykryć guzki o wielkości ok. 3-5 mm., jest niebolesne, nie ma znanych, negatywnych skutków zdrowotnych. Wynik otrzymuje się w gabinecie bezpośrednio po zakończeniu badania.

Tej metody można używać od wczesnego dzieciństwa.

W wieku 20 lat do ukończenia 30 roku życia warto wykonywać badanie USG piersi co najmniej co 2 lata, a potem raz do roku, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Badanie USG pozwala uwidocznić i określić charakter ujawnionych w badaniu mammograficznym, a niewyczuwalnych palpacyjnie guzków.

Znajduje też zastosowanie w monitorowaniu zmian o charakterze łagodnym oraz nadzorowaniu leczenia zmian nowotworowych, co pozwala unikać zbyt częstego napromieniania promieniami X przy okazji badań mammograficznych.

Mammografia

Mammografia jest metodą badania piersi przy użyciu promieniowania X.

Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu piersiowego. Badanie pozwala uwidocznić różnego typu zmiany patologiczne, co umożliwia wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się jawne klinicznie.

Badania mammograficznego nie zaleca się u Pań przed 35 rokiem życia oraz będących w okresie laktacji (ze względu na zazwyczaj tzw. gęstą, gruczołową strukturę piersi).

Wówczas zastosowane może znaleźć badanie USG, które jest szczególnie przydatne do oceny stanu piersi o gęstym utkaniu. Badanie powinno być przeprowadzone ok. 7-10 dnia cyklu.

Mammografia pozwala na wykrycie zmiany o średnicy zaledwie kilku milimetrów, umożliwia ocenę lokalizacji guza oraz wykonanie biopsji (celowanej lub otwartej).

ZOBACZ: https://www.nfz-szczecin.pl/viac4_badania_profilaktyczne.htm

Harmonogram mammobusów w powiecie pyrzyckim
 
01.10, Warnice, Warnice 38, przed Domem Strażaka, godz. 8-15, Lux Med
25.10 Pyrzyce, ul. Jana Pawła II 2, przy szpitalu, godz. 9-17, Geneva Trust

 

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy