tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Gmina Przelewice przygotowała plan dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego będzie odbywać się w punkcie zlokalizowanym w obiekcie użyteczności publicznej.

Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje żadne zagrożenie radiacyjne, dlatego też działania podejmowane przez naszą gminę mają charakter prewencyjny.

Należy pamiętać, że przyjmowanie tabletek jodku potasu na własną rękę, w sytuacji gdy nie występuje zagrożenie radiacyjne, w żaden sposób nie chroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy nuklearnej w przyszłości. Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje taka konieczność, jest odradzane przez lekarzy i specjalistów, a także może prowadzić do powikłań w przyszłości. W razie wątpliwości co do stanu swego zdrowia, przed przyjęciem jodku potasu należy zasięgnąć opinii lekarza.

Punkt, w którym w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego będzie odbywać się dystrybucja jodku potasu, zostanie zlokalizowany w obiekcie użyteczności publicznej. W załączniku znajdują się szczegółowe zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adres punktu dystrybucji preparatu.

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego Gmina Przelewice będzie informować o konieczności udania się do punktu dystrybucyjnego za pomocą mediów lokalnych, strony internetowej i portali społecznościowych oraz dźwiękowych sygnałów alarmowych emitowanych przez pojazdy jednostek OSP.

Zasady dystrybucji tabletek z jodkiem potasu oraz adres punktu dystrybucji preparatu - informacja dla mieszkańców Gminy Przelewice

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna

Przypominamy, że wydawanie preparatu zostanie uruchomione dopiero w sytuacji zagrożenia radiacyjnego, po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna