tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

„Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” - komunikat o konieczności uzupełnienia dokumentów

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że uległy zmianie wymagania dotyczące weryfikacji złożonych przez Państwo oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Gmina Przelewice (Wnioskodawca) została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia krewnego w PPGR. Według zaktualizowanych informacji otrzymanych od weryfikatora - Komisji Przyznającej Granty, informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

W związku z powyższym Gmina Przelewice wystąpiła do Zachodniopomorskiej Składnicy Akt w Łobzie o sprawdzenie i potwierdzenie, że osoby wskazane w oświadczeniu pracowały niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki  Rolnej.

Może zaistnieć sytuacja, że Składnica Akt w Łobzie nie potwierdzi na podstawie swojego zasobu faktu zatrudnienia w PPGR. Dlatego jeszcze raz apelujemy o podjęcie próby odnalezienia w domowych zasobach wszelkich dokumentów mogących potwierdzić fakt zatrudnienia krewnego w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej. Dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy maksymalnie do 10 grudnia 2021.

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.

Powyższe nie dotyczy osób, które załączyły do oświadczenia dokumenty wystawione przez instytucje organu publicznego (np. świadectwa pracy, umowy o pracę, itp.) potwierdzające pracę krewnego w PPGR.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk
                                                                                                  

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy