tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Dystrybucja żywności i warsztaty pn. „Zdrowe odżywianie bez marnowania żywności”

W dniach 14-15 września br. Stowarzyszenie „Inkubator Pomysłów” wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach po raz drugi w tym roku zorganizowało dystrybucję żywności dla 515 mieszkańców Gminy Przelewice zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.  Żywność  otrzymaliśmy bezpłatnie z Fundacji Bank Żywności im. Jacka Kuronia, ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin.

Jednocześnie w dniu 15 września o godz. 900  w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach dla osób zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 odbyły się warsztaty pn. „Zdrowe odżywianie bez marnowania żywności” zorganizowane i poprowadzone przez Fundację Bank Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie.

Chcielibyśmy złożyć podziękowania wszystkim osobom, które czynnie pomagają w zrealizowaniu tego zadania: przede wszystkim Fundacji Bank Żywności w Szczecinie, pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach, Panu Wójtowi Gminy Przelewice wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Przelewicach oraz Pani Iwonie Brodzińskiej za udostępnienie pomieszczenia w GCK.

                                                                                                          Beata Kowalewska

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie