tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Dofinansowanie na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice pozyskane!

W dniu 18.09.2023 r. ogłoszono wyniki naboru wniosków w ramach programu Polski Ład- edycja VI.

Gmina Przelewice, w tym naborze uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 352 000 zł na zadanie pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przelewice”.

W szóstej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować w tej edycji wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).

 

 

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna