tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną (profil zaufany) na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Przelewicach.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących – do 30.06.2022 r.

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna