tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Bezpłatne porady prawne w styczniu 2022r.

WQ związku z wystąpieniem czwartej fali koronawirusa w Polsce, zawieszamy od dnia 01.01.2022 r. załatwianie spraw osobiście w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego.

Skorzystać można z możliwości kontaktu osobistego w  Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, ul Lipiańska 4 pok.17c.

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty w punkcie, za pośrednictwem

nr telefonu:  918811398

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipiańska 4, lokal nr 17 c , styczeń 2022 r.

Więcej szczegółów na ten temat >> TUTAJ

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy