tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski trwa Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie w styczniu i lipcu. Dostarcza ono informacji o tym, jak rolnicy oceniają przeszłą i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz jak prognozują jej zmiany w następnym półroczu. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy.

W tym czasie  ankieter będzie dzwonić do osób fizycznych, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do badania. Uprzejmie prosimy o odebranie połączenia i odpowiedzieć na krótką ankietę.

Z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, wytypowanymi do badania, ankieterzy przeprowadzą ankietę telefoniczną w dniach
27 – 29 lipca br.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, w godzinach 8-15).

Badanie jest realizowane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej  https://stat.gov.pl/rodo/

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:    http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2022/index.htm.

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna