tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Od tego czasu święto to obchodzone jest w ponad 100 krajach.

Dzień ten ma przypominać, z jakimi problemami ekologicznymi boryka się nasza planeta oraz podjąć próbę ich rozwiązania. Tego dnia przypomnienie o głównych problemach ekologicznych oraz poszukiwanie ich rozwiązań staje się sprawą wspólną.

W Światowym Dniu Ochrony Środowiska warto przypomnieć, że o ważnej funkcji dla społeczeństwa i środowiska naturalnego naszych lasów, które m.in.:

 - kształtują jakość środowiska naturalnego,
 - produkują życiodajny tlen,
 - filtrują zanieczyszczone powietrze,
 - chronią glebę przed erozją,
 - wchłaniają dwutlenek węgla z atmosfery i w ten sposób powstrzymują groźbę ocieplenia klimatu,
 - wyrównują gospodarkę wodną,
 - zapewniają warunki egzystencjonalne dla roślin i zwierząt.

Do obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska może przyłączyć się każdy, nawet gdy nie uczestniczy w organizowanych z tej okazji wydarzeniach. Wystarczy samemu z własnej inicjatywy podjąć działania, które przyczynią się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego, np.  posprzątać miejsce naszego zamieszkania i okolice, czy też włączyć się w akcje edukacji ekologicznej i chroniące naszą przyrodę.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska powinien trwać przez cały rok! 

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie