Dziś jest: Sobota 21 września 2019, imieniny: Hipolita i Mateusza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH INICJATYW

„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”

Numer Projektu RPZP.07.01.00-32-K103/18

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,

Priorytet VII Włączenie społeczne,

Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

REGULAMIN

udziału w Projekcie i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji objętych Projektem

obowiązujący od dnia 08.03.2019 r.

wraz z zestawem dokumentów do pobrania

TUTAJ


Dyżury animatora lokalnego


2019-03-19 09:54:28

Kolejne spotkanie animacyjne z mieszkańcami terenów rewitalizowanych

W ramach projektu 7.1 „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" 18 marca br. w GCK-u Przelewice odbyło się kolejne spotkanie animacyjne na terenie naszej gminy. Mieszkańcy z obszarów objętych rewitalizacją na terenie sołectw: Płońsko, Ślazowo i Przywodzie  spotkali się z wójtem gminy Mieczysławem Mularczykiem oraz animatorami lokalnymi ze strony Stowarzyszenia „Lider Pojezierza":  p. Elżbietą Andrzejak   i Justyną Kołacz.

 

Podczas spotkania mieszkańcy zaproponowali działania animacyjne o charakterze inwestycyjnym, związane z zaangażowaniem społeczności lokalnej na terenie swoich sołectw oraz wybrali liderów i grupy inicjatywne do dalszej współpracy przy realizacji projektu.

Kolejnym etapem projektu będą dyżury animatorów na terenie naszej gminy, którzy wraz z liderami i grupami inicjatywnymi będą przygotowywać fiszki do swoich inicjatyw. O terminach  dyżurów będziemy informować na bieżąco.

Anna Garzyńska

Więcej szczegółów na temat spotkań animacyjnych realizowanych w ramach Projektu >> TUTAJ


2019-02-19 13:56:26


Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej w zakresie projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”

W dniu 5 lutego 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach odbyło się podpisanie porozumienia  o współpracy partnerskiej w zakresie projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, dofinansowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1.

Przedsięwzięcie to ma  na celu aktywizację i wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej, w szczególności tej zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Mocną stroną projektu jest fakt, że niniejszy projekt stanowi uzupełnienie działań inwestycyjnych przewidzianych w odrębnych konkursach związanych z rewitalizacją obszarów zdegradowanych województwa zachodniopomorskiego.

Gmina będzie realizowała w ramach  zgodnie  powstanie 6 NOWYCH OBI8EKTÓW  INFRASTRU,

Powyższy projekt realizowany jest przez trzy podmioty tj. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Fundację Nauka dla Środowiska oraz Fundację Pod Aniołami. Jest on kontynuacją podjętych wspólnie działań od 2016 r. w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

W związku z tym pragniemy kontynuować naszą dobrą współpracę i zachęcić do działań w następujących aktywnościach, przewidzianych w nowym projekcie tj.:

  • wytypowanie obszarów rewitalizowanych, w których podjęte będą nowe działania projektowe,
  • wytypowanie min. 6 liderów i grup mieszkańców (po 5 osób) z obszarów z terenów objętych rewitalizacją,
  • nieodpłatne udostępnienie lokalu na rzecz utworzenia lokalnego punktu konsultacyjnego,
  • wsparcie organizacji spotkania animacyjnego rozpoczynającego projekt,
  • wsparcie organizacji dwóch szkoleń miejscowych (udostępnienie sali, pomoc w rekrutacji uczestników min. 10  mieszkańców i 6 liderów lokalnych),
  • zgłoszenie  minimum 35 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 3 osób niepełnosprawnych z terenów objętych rewitalizacją i/lub obszarów zdegradowanych (zgodnie z obowiązującym Lokalnym Planem Rewitalizacji),
  • realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie gminy Przelewice opiewających na kwotę 18 000 zł w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021.

.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia