Dziś jest: Czwartek 27 czerwca 2019, imieniny: Marii i Władysława
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Wydarzenia

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotknietym przemocą w rodzinie >>TUTAJ


Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych do pobrania >> TUTAJ


E - OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE - zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne

W związku z przystąpienia Gminy Przelewice do projektu pt. „E- OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE, realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  zapraszam zainteresowane osoby do aktywnego uczestnictwa.

Na terenie naszej gminy odbędą się dwa spotkania rekrutacyjne do projektu
 

w dniu 20.02.2018 r.,

 • godz. 9:00 - Gminne Centrum Kultury „Ogród Kultury” w Przelewicach,
 • godz. 11:00 Świetlica wiejska w Jesionowie.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do różnych grup odbiorców od 18-go roku życia, o różnym statusie na rynku pracy, reprezentujących różne grupy zawodowe. Dedykowano dla nich szeroki wachlarz narzędzi wsparcia i rozwoju kompetencji cyfrowych dostosowanych do ich potrzeb, oczekiwań
i ograniczeń w tym dotyczących e-usług publicznych.

 

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby powyżej 65 lat i osoby z niepełnosprawnością.

Głównym celem Projektu jest zbudowanie w 68 gminach lokalnych partnerstw skupionych na wzmacnianiu kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin w oparciu o lokalnych liderów, instytucje i organizacje a także budowa i rozwój kompetencji cyfrowych 8338 mieszkańców gmin poprzez procesy wsparcia lokalnych partnerstw.

Cele szczegółowe projektu:

 • wsparcie lokalnych partnerstw w procesie budowy potencjału i wdrożeniu celów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin,
 • wyposażenie lokalnych partnerstw w narzędzia metodyczne (programy szkoleń, szkolenia elektroniczne, narzędzia zarządcze i metody pracy) i sprzęt pozwalające na funkcjonowanie lokalnych centrów,
 • rozwój kompetencji cyfrowych u mieszkańców gmin objętych wsparciem
 • zmiana świadomości w społecznościach lokalnych 68 gmin w zakresie korzyści płynących z wrodzenia w życiu codziennym kompetencji cyfrowych.

Więcej szczegółów na ten temat na stronie: http://eobywatel.kig.pl/

            Zachęcam Państwa do uczestnictwa w w/w projekcie, w którym udział jest całkowicie bezpłatny.

     Wójt Gminy

                            Mieczysław Mularczyk


II tura rekrutacji do projektu Fabryka Aktywności

W ramach projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie w znalezieniu zatrudnienia: indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz płatne staże u zachodniopomorskich pracodawców. Organizatorzy zapewniają: zwrot kosztów dojazdów, stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. Obecnie trwa nabór do ostatniej edycji projektu. Organizujemy grupy szkoleniowe lokalnie, w gminach, gdzie zorganizuje się grupa min. 8 osób,  poszukujemy miejsc stażowych u lokalnych pracodawców. Projekt FABRYKA AKTYWNOŚCI realizowany jest w ramach RPO  WZ 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.irszczecin.pl, w zakładce o projekcie >> TUTAJ

 


Poprawianie błędów we wnioskach "Rodzina 500 plus"

Wielu rodziców i opiekunów składa wniosek elektroniczny po raz pierwszy. Zdarza się, że podczas wypełniania wniosku popełniają oni błędy lub nie wypełniają wszystkich pól. Z taką sytuacją mamy również do czynienia w przypadku wypełniania wniosków papierowych. Najczęściej popełniane błędy to m.in. brak wskazania współmałżonka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, czy niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.


Ministerstwo przygotowało wytyczne, co robić w sytuacji, gdy we wniosku Rodzina 500 plus popełniono błędy >> TUTAJ


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - zapraszamy...STOP DOPALACZOM!


 

 

 

 

 

 


II spotkanie integracyjne dzieci za nami

19 lipca w piękną, słoneczną sobotę ponad 60. dzieci z terenu gminy Przelewice po raz kolejny uczestniczyło w spotkaniu integracyjnym w Rosinach. Dzieci zaopatrzone w dobre humory z przyjemnością skorzystały z atrakcji, jakie były dla nich przygotowane. Spotkanie otworzył ks. Proboszcz Ryszard Krauze, który przywitał zebranych w imieniu organizatorów, a następnie wójt Marek Kibała witając dzieci życzył wszystkim udanego spotkania, dobrej zabawy i wielu wspaniałych wrażeń.

Na początku dzieci z zainteresowaniem wysłuchały ciekawych informacji st. chor. sztab. Jacka Schmidta, żołnierza choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej 12 Brygady Zmechanizowanej im. Gen. Broni Józefa Hallera w Szczecinie. Pan Jacek jest uczestnikiem misji wojskowych, honorowym krwiodawcą – oddał 135 litrów krwi i osocza, działaczem społecznym – organizatorem m.in. Akcji Korek polegającej na zbiórce przez żołnierzy XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie ponad półtorej tony nakrętek. Nakrętki zostały przewiezione do Opola i przekazane rodzicom Mikołaja Janeczko – trzyletniego chłopca, który od urodzenia nie posiada kończyn górnych i dolnych. Środki uzyskane ze sprzedaży nakrętek zostały przeznaczone na zakup protez dla Mikołaja. Pan Jacek opowiadał również o swoich wrażeniach z udziału w maratonach, a szczególną uwagę zwrócił na udział w 50–tym maratonie, który zaliczył w pełnym umundurowaniu i z 10-kilogramowym oporządzeniem na plecach. Miłym gestem ze strony Pana Jacka było rozdanie wszystkim dzieciom drobnych upominków i pysznych czekolad, wszystkim dzieciom drobnych upominków i pysznych czekolad, a tym którzy wykazali się wiedzą wojskową czapek przywiezionych z misji w Afganistanie.

Kolejną atrakcją przygotowaną dla dzieci było spotkanie z saperami z J.W.5889 II Batalionu Saperów w Stargardzie Szczecińskim. Dowódca patrolu przedstawił makiety niewypałów i niewybuchów z okresu II Wojny Światowej. Zapoznał jak należy zachować się w przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego niewybuch lub niewypał i kogo należy w takiej sytuacji pierwszego powiadomić. Poinformował o bezwzględnym zakazie zbliżania się do znaleziska i jego dotykaniu. Przedstawił prezentację ukazującą co może grozić za nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad bezpieczeństwa. Obrażenia odniesione przez ignorantów skutkują bardzo poważnymi konsekwencjami i kalectwem na całe życie. Zaprezentowany również został profesjonalny sprzęt, którym dysponują tylko wyspecjalizowane patrole rozminowania do podejmowania tego rodzaju znalezisk.

Ponadto ratownik medyczny – żołnierz choszczeńskiego dywizjonu przekazał dzieciom instruktaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniu z dziećmi  uczestniczyli również Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach sierż. Marcelina Pałaszewska i st. sierż. Rafał Ragin, nasz dzielnicowy. Przypominali najmłodszym jak ważne jest bezpieczeństwo nad wodą i w ruchu drogowym. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się policyjny radiowóz, który można było obejrzeć od środka. Dzieci mogły też zobaczyć sprzęt policyjny i poznać bliżej pracę mundurowych. Podczas spotkania rozdawane były opaski, przekazane w ramach programu „Bezpiecznie podczas wakacji” przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie. na których można zapisać adres dziecka i numer telefonu.

W trakcie sobotniego przedpołudnia wiele atrakcji dostarczyli również nasi niezawodni strażacy z drużyny strażackiej OSP Przelewice pod kierownictwem druha Henryka Nawoja. Strażacy zapoznali dzieci ze sprzętem w wozach strażackich, zorganizowali dla dzieci różne konkurencje sprawnościowe, a dobra zabawa i pozytywne emocje towarzyszyły wszystkim uczestnikom. Konkurencje sprawnościowe miały na celu promowanie aktywności fizycznej oraz integrację dzieci z terenu gminy.
Pod fachowym okiem miłośniczki kulinariów p. Justyny Osipowicz dzieci piekły pyszne babeczki, którymi później z wielkim apetytem zajadały się. Mali artyści wykonali także prace artystyczne, na których uwiecznili uczestników spotkania i zebrali ich autografy.
Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom spotkania poczęstunek. Można było posilić się m.in. swojskim ciastem przygotowanym przez panie: N. Domagalską i S. Ostrowską, pysznymi potrawami z grilla przygotowanymi przez panie: A. Nowak, M. Piotrowską i M.  Porawską oraz smacznymi lodami, owocami i słodkościami.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się swoim zaangażowaniem i bezinteresownym wkładem pracy w realizację naszego projektu: żołnierzom, policjantom, strażakom, którzy swoją obecnością sprawili, że dzieci z terenu naszej gminy spędziły niezapomniany dzień. Dziękujemy także tym, którzy zechcieli pozostać anonimowi oraz naszej zawsze wiernej sponsorce p. Edydzie Gajewskiej i niezastąpionemu fotoreporterowi Dominkowi Szalaty.

Organizatorem imprezy była Parafia Rzymskokatolicka w Rosinach i zaangażowani w bezinteresowną pomoc wolontariusze, którzy wiele serca włożyli w to, aby impreza ta wyszła jak najlepiej: Beata Kowalewska, Alicja Nowak i Sylwia Ostrowska.

Spotkanie odbyło się w ramach zadania dotyczącego wspieranie działań w zakresie kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego pn. „Będzie się działo – Będzie zabawa”, finansowanego z budżetu Gminy Przelewice.

Beata Kowalewska

>>fotogaleria - Dominik Szalaty


Karta Dużej Rodziny

27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.

 

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo 

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Przelewicach, pok. nr C6.

Przy składaniu wniosku należy się okazać oryginałami lub odpisami dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej (np. dowody osobiste, akty urodzenia). W przypadku dzieci, które ukończyły 18 lat należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole lub w szkole wyższej oraz przewidywanym czasie zakończenia nauki.

 


Kampania "Alkohol za kierownicą - nie zgadzam się!"

Informacje dotyczące Kampanii "Alkohol za kierownicą - nie zgadzam się!" >> tutaj

Facebook:www.facebook.com/alkoholzakierownica

Klip wideo:https://www.youtube.com/watch?v=pEnKdsvk_O4

 

 

 


"Nie piję, bo tak" - zapraszamy do skorzystania ze strony dla nastolatków

 


Rusza ogólnopolska inicjatywa przeciwko pijanym kierowcom

Badania Instytutu Transportu Drogowego ITS oraz dane statystyczne Policji wskazują, że w latach 2000-2012 liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców spadła o ponad połowę (55,4%). Szeroka koalicja firm i instytucji, działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, zamierza wykorzystać wzrost świadomości społeczeństwa, aktywizując Polaków do poparcia hasła „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” i umieszczenia nalepki z takim napisem na tylnej szybie samochodu.

Więcej informacji na stronie: http://nigdyniejezdzepoalkoholu.pl/

 


Zapraszamy na spotkania Grupy Samopomocowej

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na spotkania Grupy Samopomocowej dla osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Jednocześnie informujemy, że istnieje też Grupa Wsparcia dla osób pijących szkodliwie lub tych, które nadużywają, bądź nadużywały alkoholu. Spotkaniom tym przewodniczy p. Mieczysław Kalinowski.

Spotkania odbywają się w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach w pierwszy i trzeci piątek miesiąca (godz. 18,00). W pierwszy piątek miesiąca w spotkaniu uczestnicy psycholog, terapeuta uzależnień, w tym od 16,00 do 18,00 możliwość uczestniczenia w spotkaniach indywidualnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach tel. 91/3913826. W uzasadnionych przypadkach istnieje też możliwość interwencji w miejscu zamieszkania po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

 

 


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Informuję, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. który zamierzam przedłożyć pod obrady Rady Gminy Przelewice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2014 Wójta Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2014 r.

 

Mając na uwadze powyższe, zapraszam Mieszkańców z terenu gminy Przelewice

na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dnia

11 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Przelewice

(godz. 16:00 – sala konferencyjna)

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Przelewice o przygotowanym projekcie uchwały.

 

       Wójt  Gminy

    mgr Marek Kibała

Do pobrania:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Zarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Przelewice  z dnia 26 maja 2014 r. o podjęciu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 


Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Szczecinie. Bezpłatne porady prawne

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w Szczecinie rusza w poniedziałek. W tym czasie bezpłatnych porad będą udzielać prawnicy, w tym prokuratorzy. Dyżury organizują prokuratorzy. Akcja potrwa w dniach od 24 lutego 2014r. do 28 lutego 2014 r.  

Wiecej szczegółów na stronie: http://www.mmszczecin.pl/473832/2014/2/23/tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw-w-szczecinie-bezplatne-porady-prawne?category=news


KAMPANIA SPOŁECZNA "REAGUJ MASZ PRAWO"

Głównym celem kampanii Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ. MASZ PRAWO jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Przeprowadzone na zlecenie RPD, przez TNS OBOP w 2012 roku badania pokazują, że jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%).
 
Niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałoby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czująć się "uprawnionymi" do tego. Powodem brak działania u prawie jednej czwartej badanych (23%) okazał się być strach.
 
Z badań wynika jednak, że społeczeństwo odczuwa wyraźną potrzebę reagowania na krzywdę dziecka. Działania te są jednak mało zdecydowane, w konsekwencji nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Spośród wszystkich badanych jedynie połowa wykazała gotowość do zgłoszenia zauważonej przemocy jakiejkolwiek instytucji zajmującej się problemem stosowania przemocy wobec dzieci.
 
Rzecznik Praw Dziecka chce zmienić tę statystykę! Chce pokazać, że należy i warto reagować gdy krzywdzone są dzieci! Chce by była to nie tylko jednorazowa kampania, ale cały ruch społeczny, który poruszy nasze głowy i serca, skłoni nas do otworzenia oczu na przemoc, która dzieje się obok nas, może za ścianą, na sąsiedniej ławce w parku, na ulicy, WSZĘDZIE.
 
Przemoc to nie tylko bicie, znęcanie się i wykorzystywanie seksualne dzieci. To również zaniedbywanie, karmienie na siłę lub głodzenie, przemoc psychiczna i emocjonalna. Warto byśmy otworzyli oczy i reagowali na każdy jej przejaw.
Jednym z filarów kampanii są "skrypty reakcji", których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których - jak wykazują badania - nie wiedzą jak się zachować.
 
Skrypty te można poznać na kolejnych stronach. To proste, łatwe do zapamiętania - w 3 krokach pokazują jak radzić sobie w sytuacjach, w których do tej pory paraliżował nas strach lub niemoc.
 
Przyłącz się do akcji już dziś - REAGUJ! MASZ PRAWO!
 
 
więcej inrormacji na portalach internetowych

http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=240

 


Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Dzień ten został ustanowiony w 1987 r.  przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby wzmocnić międzynarodową współpracę na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii oraz dla podkreślenia, że zjawisko narkomanii jest problemem dotykającym ludzi na całym świecie.

 

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy?

Skorzystaj z Chat’u

 


APEL GKRPA DO ORGANIZATORÓW IMPREZ

Wiosenno-letni czas sprzyja organizacji wielu imprez, festynów, które w większości mają charakter rekreacyjno-sportowy, a ich celem jest integracja lokalnej społeczności podczas miło spędzonego czasu wolnego. Nieodłącznym atrybutem większości takich spotkań jest alkohol, głównie piwo, które jest zazwyczaj sprzedawane, podawane przez organizatorów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach, stojąc na straży przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pragnie zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych z organizacją lokalnych imprez w świetle wspomnianej wcześniej ustawy.

W myśl art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się reklamy i promocji na obszarze kraju napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem, iż nie jest kierowana do małoletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzeń z:

 1. atrakcyjnością seksualną,
 2. relaksem lub wypoczynkiem,
 3. sportem,
 4. nauką, pracą lub sukcesem zawodowym,
 5. zdrowiem lub sukcesem życiowym.


W związku z powyższym GKRPA prosi o zwrócenie szczególnej uwagi, przy opracowywaniu plakatów reklamujących organizowane imprezy, aby nie pojawiły się na nich hasła, które będą sprzeczne z przepisami prawa, ponieważ są tak sformułowane, że m.in. zachęcają do nadmiernego spożycia alkoholu, łączą spożywanie alkoholu ze sprawnością fizyczną lub wywołują skojarzenia z sukcesem.

Niedopuszczalnym i zabronionym jest również sprzedawanie i podawanie alkoholu osobom nieletnim (do lat 18), na kredyt lub pod zastaw oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.

Należy pamiętać również o posiadaniu jednorazowego pozwolenia na sprzedaż alkoholu podczas imprezy, które wydaje Wójt Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA, dlatego ważnym jest, aby odpowiednio wcześnie wystąpić o takie pozwolenie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach, ma nadzieje, iż powyższe informacje będące formą przypomnienia o obowiązujących przepisach prawa, przyczynią się do zorganizowania imprez, których głównym celem będzie dobra zabawa, czego GKRPA wszystkim życzy.
 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Przelewicach
Ryszard Krauze


Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii

 

  

 

 

 

 


Odleć z nami, nie z narkotykami

Rozpoczęła się druga edycja kampanii „Narkotyki? Na co mi to” tym razem przebiegająca pod hasłem „Odleć z nami, nie z narkotykami!”.

Głównym przekazem kampanii jest myśl: „Nie potrzebuję narkotyków do życia, bo realizuję się w inny, ciekawy dla mnie sposób. Większość osób w moim wieku nie bierze narkotyków, więc również dla mnie normą jest życie bez nich.” Tegoroczna akcja zwraca szczególną uwagę na kształtowanie własnej osobowości, rozwój zainteresowań i aktywność, która pozwala oddać się swojej PASJI. Kampania skierowana jest do ludzi młodych w wieku 14-18 lat, ale również do ich rodziców, opiekunów i wszystkich osób mających kontakt z młodzieżą.
Dla młodzieży przewidzianych jest także wiele działań internetowych. Fanom profilu nacomito na Facebooku zaproponowano kilka konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Za pośrednictwem profilu nacomito młodzi ludzie będą mogli podzielić się swoimi zainteresowaniami z innymi internautami. Organizatorzy oczekują, że fanpage stanie się miejscem, skąd można będzie czerpać rzetelne informacje na temat narkotyków, a także „zarazić się” ciekawym hobby swoich kolegów.

Więcej szczegółów nt. kampanii na stronie: http://www.nacomito.pl/.


"Żyj trzeźwo" - Festyn trzeźwościowy w Przywodziu

Sołectwo Przywodzie i Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”  wspólnie podjęli się wspaniałej inicjatywy zorganizowania imprezy bez alkoholu. 18 sierpnia  w Przywodziu odbył się festyn pod hasłem „Żyj trzeźwo”.  Na temat problemu alkoholowego w trakcie festynu wypowiadali się członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Mieczysław Kalinowski i Radna Rady Gmin y Przelewice p. Krystyna Nawój, która wierszem opisała problem tego nałogu. Na spotkanie przybyli również członkowie GKRPA:  p. Dioniza Ogłoza i p. Joanna Smolak- Benka. Wiele ważnych  i miłych słów dotyczących  problematyki trzeźwości przekazał również Przewodniczący Rady Gminy Przelewice  p. Marian Świderski.

Wielka szkoda, że nie każdy chce włączyć się w taką akcję, a przecież bez alkoholu także można się dobrze bawić, o czym przekonali się  obecni na festynie. Uczestnikom imprezy czas umilały występy zespołów: „Seniorita” i „Pyrzyczanki” z Pyrzyc oraz „Refleks”  i „Perełki” z Przywodzia. W trakcie festynu odbył się konkurs wokalny, w którym zwycięzcami byli: Aleksander Klimaszewski,  Błażej Mrówczyński i Zuzanna Augustynowicz.

Dla uczestników festynu przygotowano poczęstunek  w postaci grilla i darmowej grochówki. Festyn zakończono losowaniem nagród, z spośród których główną nagrodą był bilet wstępu do Ogrodu Dendrologicznego.

Autor: Wioletta Augustynowicz

 

 


Bezpieczne Wakacje - bez przemocy i nałogów

Na czym polegają bezpieczne wakacje? O tym mogło przekonać się 42 zaproszonych dzieci z terenu naszej gminy w ostatni piątek, tj. 6 lipca w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach. Spotkanie otworzyła p. Ewa Starzyńska, witając wszystkich gości i przedstawiając plan imprezy.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który życzył wszystkim małym mieszkańcom  udanej zabawy. Do życzeń przyłączył się również ks. Proboszcz Ryszard Krauze. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach z psychologiem p. Anną Gliszczyńską, przygotować wspólnie drugie śniadanie i wysłuchać zasad zdrowego żywienia przedstawionych przez p. Monikę Bór - specjalistę ds. żywienia człowieka. Nie zabrakło także rywalizacji sportowych oraz zajęć plastycznych. Chętni mogli poznać tajniki sztuki origami, w które wprowadziła ich p. Bożena Szczęsna.

Najbardziej wyczekiwane były jednak zajęcia z p. Danielem Skrzypczakiem - policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, który przestrzegał uczestników przed niebezpieczeństwami jakie czyhają na nich podczas wakacyjnych wyjazdów oraz podczas przebywania w domu pod nieobecność osób dorosłych. Zwrócił też uwagę na zachowanie ostrożności przy używaniu portali społecznościowych i komunikowaniu się z nieznajomymi.

Po ciekawych, ale wyczerpujących zajęciach przyszedł czas na wspólny posiłek i projekcję filmu. Na zakończenie każdy dostał upominek. Organizatorzy mieli na celu przybliżenie dzieciom zasad, jakimi powinny się kierować podczas wakacyjnego wypoczynku, aby był bezpieczny. Składamy serdeczne podziękowania Panu Wójtowi za wsparcie przedsięwziecia i zapewnienie dowozu dzieci, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za sfinansowanie imprezy, oraz sponsorom p. Annie Drozdowskiej, p. Edycie Gajewskiej, p. Małgorzacie Kwiatkowskiej i p. Januszowi Skarbieckiemu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez: p. Beatę Kowalewską – Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach, p. Joannę Smolak –Benka – członka GKRPA, a także p. Ewę Starzyńską – młodszego referenta ds. kultury i sportu oraz p. Leszka Muskałę- trenera środowiskowego.

Autorzy: Monika Bór i Joanna Smolak-Benka

>>galeria<<

 


Zapraszamy na bezpłatne konsultacje - możesz skorzystać i TY…

W związku z realizacją PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE zapraszamy zainteresowane osoby do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, gdzie istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalistów w ramach wskazanego programu.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach, ulica Poznańska 1 lub pod numerem tel. 91/3979046
       

                   
           Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego w Przelewicach
                 Beata Kowalewska

 


 

Apel o pomoc osobom potrzebującym w okresie zimy

Apeluję do mieszkańców Gminy Przelewice o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których przebywają osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne lub bezdomne. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia, proszę o przekazywanie ww. informacji w trybie pilnym właściwym służbom:

    * Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. 91 564 33 92 wew. 26;
    * Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 91 564 33 92  wew. 25 (w godz. 07.30-15.30); 725 470 704 (po godz. 15.30);
    * Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach - tel. 91 577 95 11;
    * Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach - 91 570 05 55

Wójt Gminy Przelewice

Marek Kibała


Tworzenie i działanie zespołów interdyscyplinarnych

Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 1 sierpnia 2010 r. ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Gminy Przelewice podjęła w dniu 28 czerwca  2011 r. Uchwałę nr VII/59/2011 w sprawie: warunków funkcjonowania oraz  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach.

Na tej podstawie w październiku 2011 r. Wójt Gminy Zarządzeniem  nr 82/11    powołał na terenie gminy Przelewice  Zespół  Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą  przedstawiciele jednostek, organizacji i instytucji określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem tego Zespołu  jest m.in. monitorowanie i koordynacja działań podejmowanych na terenie gminy w ramach przeciwdziałania przemocy domowej.

W związku z tym, że przed członkami Zespołów Interdyscyplinarnych postawiono wiele nowych zadań, w dniu 26 października 2011 r. w sali konferencyjnej tut. Urzędu zorganizowano szkolenie pt. „Tworzenie i działanie zespołów interdyscyplinarnych”.

W szkoleniu udział wzięli członkowie  zespołów  z terenu gmin: Kozielice, Warnice i Przelewice, a jego realizatorem było Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier” w Krakowie. Poza merytorycznymi wykładami, szkolenie urozmaicone było scenkami tematycznymi, które odgrywali młodzi krakowscy aktorzy. W dalszym etapie spotkania przeprowadzone zostały praktyczne warsztaty i praca w grupach. Zarówno szkolenie, jak wymiana wzajemnych poglądów i doświadczeń dopomogły rozwiać wiele wątpliwości. Przyczynią się też do skuteczniejszych działań  i owocnej pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.

Autor: Sylwia Ostrowska

 


Warsztaty z aktywności lokalnej i partnerstwa

Warsztaty z aktywności lokalnej i partnerstwa odbyły się w dniu 18 marca 2011 r. w Przelewicach. W trakcie spotkania przedstawiono działania w zakresie aktywizacji lokalnej, jakie w najbliższym czasie będą organizowane ze strony Gminy. Przedstawiono również ofertę Lokalnego Punktu Informacyjnego przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach (LPI), którego głównym zadaniem jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Pani Jolanta Tryszkiewicz – Główny Konsultant LPI zachęcała uczestników spotkania do  aktywnej w tym zakresie współpracy. W dalszej części spotkania doradcy ds. aktywności lokalnej i partnerstwa z ROPS Szczecin przeprowadzili warsztaty, w trakcie których omawiano m.in. bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych dyskutowano także nad dalszą współpracą i możliwościami pozyskiwania środków finansowych na ciekawe inicjatywy podejmowane przez nasze lokalne organizacje.

Autor: Anna Garzyńska

 


Spotkanie informacyjne dla lokalnych liderów

23 marca  2011 r. w Centrum Kształcenia na Odległość – „Wioska Internetowa” w Laskowie, odbyło się spotkanie informacyjne, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Po Sąsiedzku”, działające od grudnia 2010 r. w Laskowie. Przybyłych na spotkanie mieszkańców, przedstawicieli instytucji i organizacji przywitała Pani Joanna Mieszkowska Prezes Stowarzyszenia „Po Sąsiedzku”.

Celem spotkania było zainspirowanie mieszkańców oraz lokalnych animatorów do działań na rzecz lokalnej ludności oraz podjęcie wspólnego wysiłku w kierunku podnoszenia atrakcyjności miejscowości Laskowo. Dodatkowym celem, było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie dla organizacji pozarządowych stwarzają wybrane Programy Operacyjne przewidziane na lata 2007-2013.
Uczestnicy spotkania otrzymali informacje dot. funduszy UE dla organizacji pozarządowych oraz materiały, które przybliżyły zagadnienia związane z możliwościami jakie niesie okres programowania 2007-2013. W dalszej części spotkania doradca ds. aktywności lokalnej i partnerstwa z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie – Pan Jerzy Wójtowicz przedstawił prezentację i przeprowadził warsztaty, w trakcie których omówiono główne zagadnienia tworzenia i funkcjonowania Partnerstw Lokalnych.

 


TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW 21 - 26  lutego 2011r.

Po raz kolejny w całej Polsce od poniedziałku do soboty (21 – 26 lutego 2011r.)  obchodzony będzie Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W tym roku dzięki zaangażowaniu różnych służb dyżury dla ofiar przestępstw będą miały charakter interdyscyplinarny. W tym czasie oprócz konsultacji specjalistów Ośrodka dyżurować będą dodatkowo radcowie prawni, aplikanci adwokaccy, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi, komornicy sądowi, pracownicy socjalni.

Więcej informacji na stronie:
http://www.sos.home.pl/

 


Zapraszamy na spotkania Grupy Samopomocowej

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na wznowione spotkania Grupy Samopomocowej dla osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Jednocześnie informujemy, że istnieje też Grupa Wsparcia dla osób pijących szkodliwie lub tych, które nadużywają, bądź nadużywały alkoholu. Spotkaniom tym przewodniczy p. Mieczysław Kalinowski.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach tel. 91/3913826. W uzasadnionych przypadkach istnieje też możliwość interwencji w miejscu zamieszkania po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

 


Wydarzenia z Parafii w Żukowie

12 grudnia 2010 r.  w godzinach przedpołudniowych, we wszystkich kościołach Parafii pw. Świętej Trójcy w Żukowie, podczas Mszy Świętej, odbyły się wspólne modlitwy w intencji o trzeźwość w rodzinach naszej parafii, z udziałem przedstawicieli Duszpasterstwa Trzeźwości. Duszpasterstwo to powstało od niedawna przy naszej parafii, by wspierać osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu.

Coraz częściej spotykamy się z dramatem, jaki niesie ze sobą uzależnienie od alkoholu i innych środków uzależniających. Najczęściej jesteśmy bezsilni wobec tych, niszczących człowieka i jego rodzinę, nałogów.  Poprzez modlitwę i danie własnego świadectwa trzeźwienia próbujemy dotrzeć do tych, którzy borykają się z tym problem.

Natomiast w godzinach popołudniowych odbyło się Spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci z: Żukowa, Karska i Ukiernicy. Imprezie towarzyszyła radosna i pełna ciepła atmosfera, podczas której dzieci mogły obejrzeć inscenizację artystyczną w wykonaniu grupy dzieci z Żukowa, a także uczestniczyć we wspólnych śpiewach pięknych pieśni religijnych. Wspierali ich w tym także rodzice. Na zakończenie każde dziecko obdarowane zostało paczką od św. Mikołaja. Niektóre z dzieci zaprezentowały też własne zdolności artystyczne i recytatorskie, za co nagrodzone zostały oklaskami.

Spotkanie ze św. Mikołajem zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” i Parafialny Zespół "Caritas" w Żukowie, a zakup paczek sfinansowano ze sprzedaży wigilijnych świec oraz dzięki sponsorom, w tym w szczególności: p. Markowi Markowskiemu Prezesowi Firmy „CS Polska”, p. Iwonie Fesner zam. Żuków. Dziękujemy też za pomoc w przygotowaniu imprezy p. Annie Duk i p. Zbigniewowi Lewandowskiemu  właścicielowi Sklepu spożywczo-przemysłowego w Żukowie.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowanie!

>>Galeria<<

 

Autor: Anna Garzyńska

 


Uroczysty Mityng Rocznicowy

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Floriana w Jesionowie, którą koncelebrował Proboszcz ks. Waldemar Szczurowski, a uczestniczyli w niej członkowie Grupy AA z Przelewic, w tym osoby, które obchodziły I Rocznicę Trzeźwości, przyjaciele z  Grup AA z pobliskich okolic oraz z Klubów Abstynenta ze Stargardu Szczecińskiego, Dolic, a także zaproszeni goście, w tym Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Żukowie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach i przedstawiciele z Urzędu Gminy w Przelewicach. W trakcie Mszy oprócz modlitwy i pouczającego kazania, były pięknie śpiewane pieśni religijne przez zespół z Klubu Abstynenta w Stargardzie Szczecińskim i solistę z Kłodzina.

Pod koniec Mszy Jubilaci przedstawili świadectwa własnego trzeźwienia, co było bardzo poruszające. Wypowiedzi te pobudzały również do tego, by dokonać refleksji nad sobą, uwolnić się od tego co nam przeszkadza, spojrzeć na siebie bez zafałszowań. Przede wszystkim, by żyć dalej w prawdzie i poczuciu własnej wartości, a nie w iluzji i kłamstwie, oszukując samych siebie i naszych bliskich.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do pałacu w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, gdzie odbyła się dalsza część Jubileuszu. Był uroczysty mityng, śpiewy przy pełnej ciepła rodzinnego atmosferze i wspólnym poczęstunek. Jubilaci otrzymali również podziękowania i serdeczne życzenia dalszej wytrwałości na drodze trzeźwości, ze strony Pana Wójta Gminy Przelewice, a także od przyjaciół i zaproszonych gości.

Autor: Anna Garzyńska

 


Jestem wolny od nałogów, a TY?

W ramach projektu realizowanego ze środków PPWOW  przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” pn. „Rodzina nade wszystko” dnia 19 listopada 2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach odbyło się uroczyste posumowanie  konkursu plastycznego o szkodliwości nałogów pod hasłem: „JESTEM WOLNY OD NAŁOGÓW, A TY…?”. Prace oceniała Komisja konkursowa w składzie: Renata Kozicka Dyrektor PG wraz z nauczycielami: Teresą Wierzbowską, Waldemarem Klemenskim oraz Dorotą Zielińską opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Ponadto z okazji Światowego Dnia bez Papierosa przeprowadzono również akcję „Jabłko zamiast papierosa”, podczas której każdy uczeń otrzymał jabłko i plakietkę „NIE PALĘ”.

W trakcie uroczystego apelu Pani Natalia Kibała Koordynator Projektu przypomniała cel i  zasady Konkursu oraz przedstawiła zwycięzców najciekawszych prac, a następnie Pani Renata Kozicka gratulując zwycięzcom, zachęcała młodzież do aktywnego udziału w kolejnych organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach, w tym w aktualnie realizowanych projektach tj. „Jesienne spotkania szachowe” i „Kopalnia talentów”.
W dalszym etapie uroczystości młodzież zaprezentowała swój program, podczas którego uczniowie mogli dowiedzieć się o tym, jaki wpływ na nasze zdrowie ma nikotyna i inne trujące związki zawarte w papierosie. Następnie głos zabrała Pani Anna Garzyńska Koordynator gminny PPWOW. Gratulując organizatorom, w imieniu Wójta Gminy Przelewice i własnym, wyraziła zadowolenie z podejmowania tego typu inicjatyw, ważnych z punktu widzenia trudnego okresu dorastania młodzieży. Jednocześnie zachęcała do podejmowania w tym kierunku nowych wyzwań, a także poinformowała, że ze strony Gminy będą podejmowane kolejne działania, które dopomogą w rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
Podczas apelu dokonano wręczenia atrakcyjnych nagród dla zwycięzców Konkursu, a następnie zaproszono wszystkich uczestników na słodki poczęstunek.
Oto zwycięzcy:
I miejsce – Julia Pogłodzińska (kl. II b),
II miejsce – praca zbiorowa Joanny Kostrzewskiej, Mileny Baranowskiej i Marty Szczukowskiej (uczennice klasy III c),
III miejsce – Beata Ślusarczyk ( kl. II b).
Nagrody rzeczowe otrzymali także pozostali  uczestnicy Konkursu.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży, gdyż tego typu przedsięwzięcie daje szansę zaistnienia zarówno młodym talentom, jak i osobom dla których, malarstwo jest pasją. Pobudza również do refleksji nad dokonywaniem  właściwych wyborów w życiu młodego człowieka w zmieniającym się świecie. Prezentację wszystkich prac można obejrzeć w holu Gimnazjum.

 

>>Galeria

 

Koordynator Projektu:
Natalia Kibała

 


Bezpłatne wyjazdy dla dzieci nad morze

W lipcu i sierpniu 2009 r. na terenie gminy Przelewice zorganizowano bezpłatne wyjazdy dla dzieci nad morze ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z wyjazdów skorzystało 105 osób. Wszystkie dzieci uczestniczące w wyjazdach mogły, oprócz relaksujących spacerów i morskich kąpieli, wziąć udział w konkursach i zabawach integracyjnych, miały również zapewniony gorący posiłek i słodki poczęstunek.

Koordynatorem wyjazdów była dr Maria Ziarkowska, a w sprawnej organizacji  dopomogli opiekunowie świetlic środowiskowych z: Płońska -Teresa Cepa, Przywodzia - Krystyna Jabłońska, Krystyna Wyrembska i Monika Hinc,  Żukowa i  Lubatowa - Karolina Samujło oraz Lucina i Topolinka – Ewa Starzyńska i Leszek Muskała.

Trasa wycieczki przebiegała z Przelewic do Pobierowa, a następnie brzegiem Bałtyku do Trzęsacza, a kończyła się w Międzyzdrojach. W Trzęsaczu grupa zwiedziła Muzeum 15-tego Południka, gdzie poznała historię i legendy związane z tym miejscem. Każdy z uczestników wycieczki otrzymał certyfikat potwierdzający pobyt na 15-tym południku. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Międzyzdrojach, gdzie oprócz spaceru po plaży, uczestnicy zwiedzili molo i Aleję Gwiazd.

Dodatkową atrakcją wyjazdów nad morze było uczestnictwo w konkursie edukacyjnym na najciekawszą kronikę pt. „Zdobywamy 15-ty południk”. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością w utrwalaniu wspomnień z pobytu nad morzem  i przygotowały ciekawe prace artystyczne. Każda kronika wykonana była różnorodną techniką i piękna na swój sposób. Stąd wybór najciekawszej nie był łatwy. Po rozstrzygnięciu I etapu konkursu zwyciężyła Świetlica środowiskowa w Lubiatowie. Rozstrzygnięcie drugiego etapu nastąpi we wrześniu br.

Wakacyjne wyjazdy umożliwiły dzieciom rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej, w tym lepsze poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu nadmorskiego, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

 

>>Galeria

 

Autor: Anna Garzyńska

 

 


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia