tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Warto zobaczyć

Informacje ogólne o Gminie Przelewice

Gmina wiejska, enklawa czystego środowiska naturalnego, położona w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze 162,20 km wokół Jeziora Płoń w Dolinie rzeki Płoni. Rozciąga się na terenie dwóch krain geograficznych: Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej i Pojezierza Myśliborskiego. Gmina jest objęta dyrektywą jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320005 „Jezioro Miedwie i okolice” oraz obszar chronionej przyrody Europejskiej Sieci Natura 2000.

Swój niepowtarzalny charakter zawdzięcza urokliwemu Ogrodowi Dendrologicznemu, a także bogactwu w zabytki sakralne, dwory i dworki z parkami przypałacowymi wraz z zabudową folwarczną. Wielu turystów i gości na nasze tereny przyciąga  Ogród, który jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych obiektów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego.

W pobliżu Ogrodu znajduje się zabudowa folwarku i zabytkowy dwór. Budynki te przeznaczone są dla przyszłych inwestorów. Koncepcja zagospodarowania przewiduje utworzenie tu hoteli, schronisk młodzieżowych, punktów gastronomicznych, muzeum historii rolnictwa województwa zachodniopomorskiego wraz z izbami rzemiosła tradycyjnego i przedsiębiorczości oraz miejscem do wytwarzania naturalnych produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, rękodzieła itp. Dużą atrakcją dla turystów jest oranżeria z roślinnością śródziemnomorską.

Pałac ze swoimi pięknymi wnętrzami, oranżeria, a także taras pałacu są doskonałym miejscem do prezentacji rożnych gatunków muzyki i sztuki.  Dodatkowo świetnym miejscem do organizowania wieczorów poezji czy innych wydarzeń kulturalnych jest Gminne Centrum Kultury w Przelewicach.

Warta odwiedzenia jet także sala sportowa w Przelewicach. Można tu rozwijać swoje zainteresowania sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, a także poprawiać kondycję na siłowni i w sali ćwiczeń korekcyjnych.

Każdy, kto zechce tutaj przyjechać będzie mógł podziwiać krajobraz i piękno natury, korzystając z jej różnych dóbr.

Zapraszamy – to idealne miejsce dla osób szukających spokojnego wypoczynku i kontaktu z przyrodą!


Obszary chronionego krajobrazu

Rezerwaty

Gmina Przelewice jest objęta dyrektywą jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320005 "Jezioro Miedwie i okolice" oraz obszar chronionej przyrody  Europejskiej Sieci Natura 2000. Jezioro Miedwie i okolice, obejmujące obszar 15.782,00 ha położony w województwie zachodniopomorskim na terenie gmin: Stare Czarnowo (2.065,40 ha), Bielice (809,30 ha), Przelewice (2.491,20 ha), Pyrzyce (5.340,60 ha), Warnice (2.063,70 ha), Kobylanka (365,60 ha) i Stargard Szczeciński (2.646,20 ha);


Pomniki przyrody

Znajduje się tu wiele dobrze zachowanych alei i szpalerów drzew przy szlakach komunikacyjnych. Tworzą je "szlachetne" gatunki drzew rodzimych m.in. jesiony, dęby, lipy, klony, kasztanowce.

 1. Cis pospolity, Przelewice, na terenie Ogrodu Botanicznego, występujący w grupie.
 2. Dąb szypułkowy, Wołdowo, Leśnictwo Płońsko.
 3. Trzy grupy  drzew  z gatunku  kasztan jadalny (Castanea sativa Mill) –  liczba  drzew  11 szt. o obwodzie pnia w cm: jedna grupa  -  215, 182,  druga grupa - 220, 160, 180, trzecia grupa  -  210, 60, 180, 60, 60, 120, wysokość drzew około 9 m, na terenie działki nr 489 obręb Jesionowo – pas drogi powiatowej nr 1579Z Kłodzino – Topolinek – Jesionowo.
 4.  Aleja kasztanowcowa Przelewice –Ślazowo  objęta jest opieką  Konserwatora Zabytków.
 5. Cmentarz w Kosinie – w osi cmentarza aleja lipowa.
 6. Aleja topolowo-jesionowa - z Kluk do skrzyżowania z drogą Lubiatowo – Pyrzyce.
 7. Aleja klonów, jaworów, dębów -  Laskowo – Płońsko.
 8. Aleja jesionowa - Przywodzie – Płońsko.
 9. Aleja jesionowa i jaworowa, we wsi Kłodzino aleja kasztanowców za Kłodzinem aleja starych czereśni  - Płońsko – Rosiny – Kłodzino – Przelewice.
 10. Aleja kasztanowców - Lubiatowo – Żuków, do skrzyżowania z dawną drogą do Żukowa.
 11. Aleje: klony, jawory i  kasztanowce - Ukiernica – Żuków – Karsko – Przywodzie  oraz za Karskiem dęby i lipy.

Wody

Przez obszar gminy Przelewice przebiegają działy wodne zlewni cząstkowych dopływów Odry: Myśli, Płoni Małej Iny. Największym obszarem zlewniowym jest zlewnia Płoni.  Wody powierzchniowe zajmują 987 ha, co stanowi 6 % całej powierzchni gminy. Gmina Przelewice cechuje się wysokim wskaźnikiem jeziorności, wynoszącym 5,1 %.

Jezioro Płoń – największym zbiornikiem wodnym jest rynnowe jezioro Płoń o powierzchni akwenu 790,7 ha, długości linii brzegowej 15.270 m i średniej głębokości – 2,8 m. Brzegi jeziora są na ogół trudno dostępne. Pozostałe akweny są jeziorami niewielkimi, typu wytopiskowego. Cała zlewnia Płoni na obszarze gminy znajduje się w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych Jeziora Miedwie.

Rzeka Płonia - jest prawobrzeżnym dopływem Odry o długości 74,3 km. W części wschodniej obszaru gminy Płonia jest rzeką graniczną oddzielającą gminę Przelewice od gminy Barlinek.

Stawy hodowlane w Przelewicach i dolina strumienia na północ od Ogrodu Dendrologicznego Jest to korytarz ekologiczny łączący Ogród z doliną Płoni z miejscem występowania i rozrodu cennych, chronionych gatunków zwierząt.

Stawy Rybne  Przelewice

Stawy Rybne położone są w miejscowości Przelewice w bezpośrednim sąsiedztwie z przelewickim Ogrodem Dendrologicznym. Historia obiektu sięga okresu przed II Wojną Światową, co potwierdzają dostępne mapy historyczne. Na ich podstawie można wnioskować, że w obrębie obecnego obiektu funkcjonował młyn. W latach 90 obiekt  ten został przejęty przez Gminę Przelewice. Wówczas funkcjonował jak łowisko i był wydzierżawiany różnym użytkownikom. Od września 2017 r. Stawy Rybne  są w dzierżawie firmy F.B.H.U. Modehpolmo sp. z o.o. Od tego momentu przeprowadzono wiele prac poprawiających jego stan techniczny, w tym   m.in. rekultywacja dna stawowego, czyszczenie i konserwacja rowów, remont budynku socjalno-gospodarczego. Wraz z końcem 2017 r.  firma  uzyskała pozwolenie wodnoprawne do hodowli karpia oraz innych cennych gatunków tj. lin, szczupak. W skład obiektu wchodzi 7 stawów produkcyjnych i 1 magazyn. Produkcję stawową firma zamierza rozpocząć wiosną obecnego roku.

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy