tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

UWAGA! - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej (wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Przelewice), wniosek do pobrania pod adresem: zone.gunb.gov.pl.
Na wysłanie deklaracji właściciele lub zarządcy budynków ma 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Szczegółowe informacje można uzyskać  na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy