tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Rewitalizacja w Płońsku - kolejna inicjatywa zakończona

W dniu 31 sierpnia br. odbyło się podsumowanie kolejnej inicjatywy grupy inicjatywnej z Płońska pn. „Będzie jaśniej, będzie radośniej …” - lampy solarne w miejscu spotkań i relaksu”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy  zamontowali dwie lampy solarne i posadzili wzdłuż chodnika usytuowanego przy placu zabaw dla dzieci i i miejscu rekreacyjnym 20 szt. krzewów ozdobnych (tuje).

Od teraz mieszkańcy będą mieli możliwość organizowania różnego rodzaju  spotkań biesiadnych, pikników itp. przy stworzonym rekreacyjnym miejscu do późnych godzin nocnych, gdyż lampy solarne pięknie nocą miejsce to  rozświetlają.

Podczas w/w spotkania podsumowującego podziękowano za zaangażowanie liderom Dawidowi Trzepizorowi, Bogusławowi Pokorskiemu oraz Pani Sołtys Henryce Gąsiorowskiej, zaangażowanym mieszkańcom i Stowarzyszeniu Inkubator Pomysłów.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawicie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” na czele z wiceprezesem Ireneuszem Kostką oraz Pani Sołtys, Pan Bogusław Pokorski i grupa inicjatywna, a także zaproszeni goście w osobach: wicestarosta Ewa Gąsiorowska-Nawój, wójt gminy Mieczysław Mularczyk i prezes Stowarzyszenia „Inkubator Pomysłów” Anna Garzyńska.

W trakcie spotkania zorganizowano zabawy animacyjne dla dzieci, podczas których wszyscy wspaniale się bawi, co sprawiło, że w miły i atrakcyjny sposób spędzili swój czas wolny.

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz, i Choszczno).                

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna