Dziś jest: Czwartek 22 kwietnia 2021, imieniny: Leona i Łukasza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2021-02-10 13:22:36

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Przelewice

XXXI Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 23 lutego 2021 r. /tj. wtorek /. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w Gminnym Centrum Kultury.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX  Sesji
 1. Interpelacje i zapytania Radnych
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach za rok 2020 w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym- druk nr 197
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na rok 2021 – druk nr  198
 • opinia Komisji Społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania. –druk nr 199
 • opinia Komisji Społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Wysłuchanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – druk nr 200
 • dyskusja
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przelewice środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku –druk nr 201
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  i ich wynagrodzenia za inkaso – druk nr 202
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2021 r- druk nr 203
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody – druk nr 204
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości
  z obrębu Przelewice – druk nr 205
 • Opinia Komisji Rolnictwa  
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości z obrębu Przelewice – druk nr 206
 • Opinia Komisji Rolnictwa 
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk nr 207
 • Opinia Komisji Rolnictwa 
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Przelewice –druk nr 208
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
 2. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych
 3. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Przelewice
 4. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.
 5. Odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice
 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 2. Przeprowadzenie głosowania tajnego
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice – druk nr 209
 1. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Przelewice.

                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                   MARIAN ŚWIDERSKI

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia