Dziś jest: Czwartek 09 lipca 2020, imieniny: Zenona i Weroniki
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2020-06-17 13:52:11

OBRADY XXI SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

XXI Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 30 czerwca  2020 r. (tj. wtorek). Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie zmian do porządku obrad
 3. przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji
   
 1. Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych 

PRZERWA

 1. Złożenie informacji o przebiegu wyborów uzupełniających przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze
 3. Złożenie ślubowania
 4. Interpelacje i zapytania Radnych
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały II / 9 /2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie powołania i ustalenia liczbowego składu stałych Komisji Rady Gminy – druk nr 134
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Przelewice za rok 2019
 2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2019druk Nr 135
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2019 r., sprawozdanie finansowe
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2019 r. – druk nr 136
 • Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

11.Absolutorium dla Wójta Gminy – druk Nr 137

 • Wniosek Komisji Rewizyjnej
 • Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • głosowanie

12. Projekt Uchwały o zmianie uchwały Nr XIV/90/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na rok 2020 – druk 138

 • dyskusja
 • głosowanie

13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 – druk Nr 139

 • dyskusja
 • głosowanie

14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości zasad wypłat diet dla sołtysów –  druk   Nr 140

 • dyskusja
 • głosowanie

15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Myśliborki – druk Nr 141

 • dyskusja
 • głosowanie

16.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XIII/87/2019 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. – druk nr 142

 • dyskusja
 • głosowanie

  17.Projekt uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz nadania im numeracji na terenie gminy Przelewice – druk nr 143

 • dyskusja
 • głosowanie

  18. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli

  19. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 6 interpelacje i zapytania Radnych

  20. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Przelewice

  21. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.

22. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Przelewice.

 

                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                                                            MARIAN ŚWIDERSKI

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia