Dziś jest: Poniedziałek 25 maja 2020, imieniny: Urbana i Grzegorza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2020-05-14 11:50:05

Obrady XX Sesji Rady Gminy Przelewice

XX Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 26 maja 2020 r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad godzina 10.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII, XVIII, XIX Sesji
 1. Interpelacje i zapytania Radnych
 2. Wysłuchanie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Przelewice
 • Informację przedkłada Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach
 • Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach
 • dyskusja
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 r – druk Nr 122
 • dyskusja
 1. Sprawozdanie z działalności z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach druk Nr 123
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – druk Nr 124
 • Opinia Komisji Społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przelewice na rok 2020 r. – druk Nr 125
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk Nr 126
 • Opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Jesionowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – druk Nr 127
 • Opinia Komisji Rolnictwa
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - druk Nr 128
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przelewice – druk Nr 129
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki – druk Nr 130
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Bibliotece – Gminnemu Centrum Kultury w Przelewicach – druk Nr 131
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Sprawozdanie z realizacji ‘’ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019’’- druk Nr 132
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
 2. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 2 interpelacje i zapytania Radnych
 3. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Przelewice
 4. Wolne wnioski, pytania, oświadczenia.
 5. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Przelewice.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Świderski

 

Informacja Przewodniczącego RG dot. uczestnictwa osób podczas Sesji w związku  z zagrożeniem epidemiologicznym i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego >> tutaj

 

 

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia