Dziś jest: Poniedziałek 17 czerwca 2019, imieniny: Laury i Adolfa
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2019-06-14 11:29:48

Obrady VIII Sesji Rady Gminy Przelewice

VIII Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się  25 czerwca 2019r. /tj. wtorek/.   Rozpoczęcie obrad godzin 10.00 Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji                                             
2. Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych i gimnazjum   

PRZERWA

3. Interpelacje i zapytania Radnych
4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Przelewice za rok 2018 – druk Nr 52
5. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Przelewice za rok 2018 – druk Nr 53
6.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2018r., sprawozdanie finansowe. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przelewice za 2018r. – druk Nr 54

 •   uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu     Gminy Przelewice za 2018r.
 •    dyskusja

7. Absolutorium dla Wójta Gminy – druk Nr 55

 •    wniosek Komisji Rewizyjnej
 •    opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
 •    dyskusja
 •   głosowanie

8. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy części  nieruchomości z obrębu Przywodzie oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy – druk Nr 56

 •   opinia Komisji Rolnictwa
 •   dyskusja
 •   głosowanie

9. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk Nr 57

 • dyskusja
 • głosowanie

10.  Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – druk Nr 58

 • dyskusja
 • głosowanie

11. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy Gminy Przelewice z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie na rok 2018” – druk Nr 59

 •   dyskusja
 •   głosowanie

12.      Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta
13.      Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje i zapytania Radnych
14.      Wolne wnioski, pytania, oświadczenia
15.      Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.


                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                               Marian  Świderski

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia