Dziś jest: Wtorek 07 lipca 2020, imieniny: Cyryla i Metodego
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2019-06-07 09:41:50

Zachodniopomorski Program Antysmogowy - termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego Gmina Przelewice planuje przystąpić do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa I - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa Jakości Powietrza oraz Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Działanie to oznacza szansę na dofinansowanie inwestycji mieszkańców, bowiem odbiorcami końcowymi projektu są osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Gmina potrzebuje jednak konkretnych danych by wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie.                             

W związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są  o wypełnienie załączonych ankiet i dostarczenie ich do dnia 24.06.2019 r. do Urzędu Gminy w Przelewicach.

UWAGA! ANKIETA NIE JEST WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE.

Celem ankiet jest określenie skali zapotrzebowania mieszkańców Gminy Przelewice na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Po rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski konkursu dla gmin, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową bezpośrednio
w Urzędzie Gminy w Przelewicach.

Ankieta 2.14

Ankieta 2.15

Budżet pilotażowego programu stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach: Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.
Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii.

 

Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Z tych środków prowadzona będzie termomodernizacja budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne.

W ramach Działań 2.14 i 2.15 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Projekt, którego beneficjentem będzie Gmina Przelewice zakłada, że w przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości:

  • 7 500 zł - na wymianę starego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (kwota ryczałtowa określona na jedno gospodarstwo domowe) na nowe niskoemisyjną jednostkę wytwarzania energii cieplnej;
  • 25 000 zł - na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Zakres częściowej modernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
  • 50 000 zł - na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Zakres pełnej termomodernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym również dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Na wykonanie audytu energetycznego będzie można uzyskać wsparcie w wysokości 1500 zł. Należy zaznaczyć, że ryczałt nie będzie uzależniony od dochodów rodziny.
Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to,
że w pierwszej kolejności Gmina złoży wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WZ, w imieniu swoich mieszkańców.

Pierwszy nabór wniosków dla gmin potrwa od 28 maja do 30 lipca 2019 r. Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w listopadzie 2019 r.

Okres realizacji projektu od 2020 r. od 2023 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia