Dziś jest: Sobota 17 sierpnia 2019, imieniny: Jacka i Mirona
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2019-05-14 10:00:50

Obrady VI Sesji Rady Gminy Przelewice

VI Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się  21 maja 2019r. /tj. wtorek/.   Rozpoczęcie obrad godzin 10.00 Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD:

1.    Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z obrad V Sesji                                             
2.    Interpelacje i zapytania Radnych
3.    Wolne wnioski ,pytania, oświadczenia
4.    Wysłuchanie informacji nt. bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przelewice

 • informacje przedkładają Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach
 • Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach
 • dyskusja

5.    Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 – druk Nr 43

 • dyskusja
 • głosowanie

6.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach– druk Nr 44

 • dyskusja
 • głosowanie

7.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przelewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r. -  druk Nr 45

 • opinia Komisji Społecznej
 • dyskusja
 • głosowanie

8.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2019 – druk Nr 46
. dyskusja
. głosowanie
9.    Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania – druk Nr 47

 • dyskusja
 • głosowanie

10.     Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2019 – druk Nr 48

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

11.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
12.    Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
13.    Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje i zapytania Radnych
14.    Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.

                                                                                Przewodniczący
                                                                             Rady Gminy Przelewice
                                                                                 Marian  Świderski

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia