Dziś jest: Poniedziałek 16 grudnia 2019, imieniny: Euzebiusza i Zdzisławy
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2019-02-08 11:59:50

Zapraszamy na spotkania animacyjne

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach animacyjnych Mieszkańców Sołectw:

  • Przywodzie – w dniu 20.02.2019 r. godz. 16:00  - świetlica wiejska
  • Ślazowo - w dniu 27.02.2019 r. godz. 17:00  - świetlica wiejska
  • Płońsko - w dniu 06.03.2019 r. godz. 17:00  - świetlica wiejska.

Na terenie naszej gminy planowana jest realizacja sześciu inicjatyw inwestycyjnych, w tym dwóch w trybie konkursowym na obszarach rewitalizacyjnych  na łączną kwotę 108.000 zł - w oparciu o Regulamin udziału w projekcie i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Przedsięwzięcia te realizowane będą na obszarach objętych programem rewitalizacji w ramach projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, dofinansowanego ze środków RPO WZ na lata 2014-2020.  W Gminie Przelewice obszarem rewitalizacji objęte są sołectwa: Przywodzie, Płońsko i Ślazowo.

Powyższy projekt realizowany będzie w ramach zawartego w dniu 05.02.2019r. porozumienia przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” i Gminę Przelewice, jako partnera samorządowego. Termin realizacji projektu na terenie naszej gminy przewidziany jest do roku 2021.

Realizacja planowanych w ramach projektu przedsięwzięć odbędzie się po przeprowadzeniu spotkań animacyjnych i konsultacji potrzeb z mieszkańcami rewitalizowanych obszarów. Działania te  mają na celu aktywizację i wzmocnienie potencjału społeczności lokalnej, w szczególności tej zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Animacja mieszkańców obszaru rewitalizacji ma na celu wyłonienie grup inicjatywnych i liderów. Dotyczyć będzie ich przygotowania do podejmowania przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej oraz realizacji w/w inicjatyw rewitalizacyjnych.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

 

Uwaga! Podczas spotkania dla osób zainteresowanych udzielimy również informacji dotyczących zasad funkcjonowania kół gospodyń wiejskich

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia