Dziś jest: Poniedziałek 01 czerwca 2020, imieniny: Jakuba i Konrada
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2018-10-09 10:55:59

Obrady XLI Sesji Rady Gminy Przelewice

XLI Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 16 października 2018r. /tj. wtorek/. Rozpoczęcie obrad: godzina 11.00. Miejsce obrad – sala w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

 

PORZĄDEK  OBRAD:

1. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b/ zgłaszanie zmian do porządku obrad
c/ przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji                                             

2. Interpelacje i zapytania Radnych
3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. – druk Nr 350

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane prowadzone przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – druk Nr 351

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości – druk Nr 352

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – druk Nr 353

 • opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie

7.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 – druk Nr 354

 • dyskusja
 • głosowanie

8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2017/2018 – druk Nr 355

 • dyskusja
 • głosowanie

9.    Informacja o zrealizowanych i w trakcie realizacji projektów dotowanych z funduszy zewnętrznych w okresie kadencji 2014-2018- druk Nr 356

 • dyskusja

10.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
11.    Informacja z działalności międzysesyjnej
12.     Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 2 interpelacje i zapytania Radnych
13.     Wolne wnioski, zapytania i oświadczenia.


                                                      PRZERWA

14.     Sprawozdanie Wójta Gminy za okres kadencji
15.     Sprawozdanie z działalności Rady i jej organów za okres kadencji
16.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji
17.     Wręczenie  podziękowań

18.     Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.

                                   Wiceprzewodnicząca Rady
                                        Anna  Nowak

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia