Dziś jest: Sobota 17 kwietnia 2021, imieniny: Roberta i Patrycego
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2008-08-22 13:40:26

Ogłoszenie o programie "Uczeń na wsi"

Urząd Gminy w Przelewicach informuje, że Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie zakwalifikował Gminę Przelewice do realizacji programu „UCZEŃ NA WSI-pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie”  obszar A.

W związku z powyższym wnioskodawcy zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Przelewice, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych.

O dofinansowanie w ramach ww. programu mogą ubiegać się osoby:

>     posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności;

>     pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole   

        ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej);

>     zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Przelewice.

Osoby zainteresowane winny do wniosku dołączyć:

1.     Kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2.     Oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym;

3.     Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;

4.     Kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy wnioskodawców ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka;

5.     Kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

Wnioski o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać u Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach, do dnia 30 września 2008r.

Wójt Gminy Przelewice

Marek Kibała

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia