Dziś jest: Czwartek 20 lutego 2020, imieniny: Leona i Ludomiła
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Aktualności

2019-12-09 20:12:03

2019-12-09 19:52:47

Mam rączki obie - wszystko nimi zrobię - projekt dla dzieci z NSP w ramach Programu Społecznik

Stowarzyszenie ,,Przelewice dla Przyszłości'' realizowało projekt ,,Mam rączki obie - wszystko nimi zrobię'' z Programu Społecznik 2019-2021, który odbywał się od września do listopada. W ramach tego projektu dzieci z klasy II i III Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach uczestniczyli w zajęciach ogrodniczych, które odbywały się na terenie Ogrodu Dendrologicznego oraz w zajęciach z gotowania.

Na zajęciach z gotowania dzieci samodzielnie wykonywali posiłki takie jak: -sałatka jarzynowa, -zdrowe kanapki, -koktajl owocowy, -tortilla i pizza.

Na zajęciach w ogrodzie nauczyli się: -wykopywać i oczyszczać warzywa, -wyznaczać grządki i ścieżki, -wysiewać nasiona i kwiaty, -zbierać ziemniaki, -zrywać jabłka, -pikować (przesadzać) warzywa do doniczek, -odchwaszczać i sadzić, dołować, kompostować.

Na zakończenie projektu uczniowie zamienili się w kucharzy i przygotowali kolację dla rodziców. W menu była zupa dyniowa i kluseczki oraz placuszki z jabłkami a na deser szaszłyki owocowe.

Koordynatorem projektu była prezes stowarzyszenia - Renata Kozicka. Realizatorkami projektu były: Marta Bogusz oraz Anna Krawczykowska. Podczas przygotowywania kolacji pomagały panie Grażyna Niedziela i Urszula Malczyk ze Stowarzyszenia ,,Bo Jak Nie My To Kto''.

>>fotogaleria

                                                                                                      

2019-12-09 12:53:12

FOTORELACJE Z ORGANIZACJI MIKOŁAJEK W NASZEJ GMINIE

Tradycją już się stało, że w grudniu odwiedza nasze dzieci długo wyczekiwany gość — św. Mikołaj! Tym razem w naszej gminie zawitał do szkół, przedszkoli, ogrodu i naszych świetlic, gdzie obdarował dzieci mikołajkowymi słodyczami i paczkami.  W Przelewicach odwiedzono również osoby starsze i samotne.  Były też dla dzieci wspólne gry i zabawy oraz inne atrakcje, co sprawiło, że czas ten był wyjątkowy, pełen życzliwości i uśmiechu.

Oczywiście św. Mikołaj ma Elfy i wielu innych pomocników, bez których nie udałoby się mu dotrzeć do czekających na niego dzieci. Dlatego w organizację imprez mikołajkowych zaangażowali się m.in.: wójt gminy, sołtysi i rady sołeckie oraz Biblioteka "Ogród Kultury", dyrekcja i nauczyciele naszych szkół, strażacy i Panie ze Stowarzyszenia „Bo Jak Nie My To Kto” wraz z dziećmi uczestniczącymi w warsztatach kulinarnych oraz  firma KARSKO Sp. z o.o., a także nasz radny Krzysztof Margiel, p. August Kimbar i wiele innych życzliwych osób.

Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim  tym, które zaangażowały się w organizację imprez mikołajkowych dla naszych pociech na terenie gminy oraz wszystkim sponsorom, którzy włączyli się w tę wyjątkową akcję.

 

>>fotogaleria

Uwaga!

Zachęcamy wszystkich, którzy organizowali spotkania mikołajkowe na terenie naszej gminy o przesyłanie swych relacji z tych wydarzeń celem ich publikacji

2019-12-07 12:36:54

 
2019-12-07 09:02:35

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym Konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) ogłaszam nabór na członków Komisji konkursowej będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

  1. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny;

Kandydat na członka Komisji konkursowej musi spełniać łącznie poniższe warunki:
1) musi być wskazanym pisemnie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanym i prowadzącym działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie może reprezentować w Komisji konkursowej organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przelewice  w roku 2020;

3) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

4) posiada doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje i wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.

5) musi złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:

  a. formularz zgłoszeniowy  wg załączonego wzoru opisujący kandydata i jego doświadczenie oraz kompetencje w realizacji zadań publicznych i ocenie ofert,

b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:

  1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej wyżej ustawie, do udziału w pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Przelewice w drodze zarządzenia.
  2. Jeżeli wybrani członkowie Komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, Komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
  3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2020, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75 lub dostarczyć osobiście w  sekretariacie Urzędu (pok. nr 11).

Nabór zgłoszeń będzie trwać od 7 do 13 grudnia 2019 r. w godzinach pracy Urzędu. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu. Rozstrzygnięcie naboru i powiadomienie o jego wynikach nastąpi najpóźniej w terminie do 16 grudnia 2019 r.

                                                                            Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy >> TUTAJ
« poprzednie 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 1018   następne »
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia